חדשות הקנאביס האחרונות
דף בחר

רישיון הובלת קנאביס באילינוי

מה אומר החוק החדש באילינוי, על ארגונים המובילים קנאביס במדינה?

רישיון הובלת קנאביס

רישיון הובלת קנאביס

ארגונים המובילים קנאביס מחויבים לשאת מוצרים בקנאביס או חליטת קנאביס בתוך אילינוי. ארגונים אלה נדרשים להעביר קנאביס או מוצרים המוחזקים בקנאביס למרכז גידול, מגדל מלאכה, ארגון אינפוזיטורים, ארגון מחלק, מתקן בדיקה, או ככל שהאישור אחר מורשה.

במאמר זה נדבר על כל מה שצריך לדעת בנוגע לארגונים המובילים קנאביס באילינוי. החל מרכישת רישיונות, דרישות ואיסורים של הובלות לחידוש הרישיונות.
 

הוצאת רישיונות

ארגונים המובילים קנאביס באילינוי דורשים רישיונות לפעול. רישיונות אלה יונפקו על ידי מחלקת ההכנסות לא יאוחר מה -1 ביולי 2020. המחלקה תעמיד את האפליקציה מיום 7 בינואר 2020, וכל הארגונים הזקוקים לרישיונות יצטרכו עד ה- 15 במרץ 2020 לבצע את האפליקציה שלהם יישומים.

לאחר מכן, לארגונים יהיה בין 7 בינואר ל -15 במרץ של כל שנה להגיש את בקשותיהם. ואם הימים האלה נופלים בסוף שבוע או חג, לארגונים יהיה עד ליום העסקים הבא להגיש מועמדות.

בקשה לרישיונות

ארגונים המובילים קנאביס נדרשים להגיש את טפסי בקשת הרישיון שלהם באופן אלקטרוני. על טופס הבקשה להכיל;

כמה פרטים שיידרשו ליישום זה כוללים:

 • (1) עמלת ההרשמה שלא ניתן להחזר כספי בסך 5,000 $ או, לאחר 1 בינואר 2021, סכום נוסף שנקבע על פי הכלל על ידי משרד החקלאות, שיופקד בקרן הרגולציה לקנאביס;

 • (2) שם חברת הובלה;
 • (3) כתובת פיזית של החברה, אם מוצעת כזו;

 • (4) שם, מספר תעודת זהות, כתובת ותאריך לידתם של נושאי המשרה וכן חברי הדירקטוריון; כל אחד מהם אז צריך להיות בן 21 לפחות;
 • (5) פרטי ההליך המינהלי או השיפוטי בו אחד המנהלים או חבר ההנהלה
  (i) הודה באשמה, נכלא, נקנס, או

  (ii) היה חבר דירקטוריון בחברה או עמותה שהודה באשמה, נכלא, שילם קנסות או שביטלו או הושעו רישיונם;

 • (6) הציע חוק עזר לניהול המשרד הכולל; תוכנית הנהלת חשבונות מדויקת, מערכת כוח אדם ואסטרטגיית אבטחה שאושרה על ידי חטיבת משטרת המדינה וכזו התואמת את הכללים הקיימים בחוק זה. חברות הובלה צריכות לבצע גם מלאי פיזי שבועי.

 • (7) אימות בדיקת האבטחה שנערכה על ידי חברי המשרד.
 • (8) העתק של פקודת הייעוד המקומית להיתר מקומי להראות למשרד את כל הכללים המקומיים הקבועים.

 • (9) הציעו תנאי העסקה כדי להראות מעורבות בפרקטיקות עבודה הוגנות, וכן

 • (10) האם מבקש יכול להפגין ניסיון או פרקטיקות עסקיות המקדמות העצמה כלכלית באזורים מושפעים באופן לא פרופורציונאלי;

 • (11) מספר וסוג הציוד בו ישתמש ארגון ההובלה לצורך הובלת קנאביס ומוצרי חיטוי קנאביס;

 • (12) תוכניות טעינה, הובלה ופריקה;

 • (13) תיאור ניסיונו של המבקש בעסקי ההפצה או האבטחה;

 • (14) זהות כל אדם שיש לו אינטרס כספי או הצבעה של 5% ומעלה בארגון ההובלה ביחס אליו מבוקש הרישיון, בין אם נאמנות, תאגיד, שותפות, חברה בערבון מוגבל, או בעלות יחידה, כולל שם וכתובת של כל אדם; ו

 • (15) כל מידע אחר הנדרש על פי הכלל.

הוצאת רישיונות

מחלקת החקלאות תגמול רישיונות לארגונים המובילים קנאביס באילינוי, במערכת נקודות. הציון יתבסס על מידת מידת היישום המדויקת והמאורגנת, ואיכות התגובות למידע הדרוש.
הארגון שמבקש 85% ומעלה ועונה על כל הדרישות לרישיון הובלה, יונפק רישיון תוך 60 יום מיום הגשת בקשתם.
ברגע שארגון יקבל רישיון, כל המידע העומד בבקשה, כולל תוכניותיו, יהיה תנאי חובה להיתר. אי ציות להם יכול לחייב פעולה משמעתית שעשויה לכלול שלילת רישיון.
ארגונים העומדים ברישיון יידרשו גם הם לשלם 10,000 דולר לפני שהם מקבלים את הרישיון שלהם. עמלה זו מופקדת לקרן להסדרת קנאביס.

דחיית הבקשה

סעיף 40-20 לחוק הרגולציה והמיסוי של קנאביס קובע כי ניתן לדחות בקשה שהגיש ארגונים המובילים קנאביס באילינוי אם;

 • (1) בקשה אינה מגישה את כל החומרים הנדרשים
 • (2) בקשה אינה עומדת בכללי יעוד מקומיים או בדרישות היתר
 • (3) כל חבר מועצה או נושאי משרה ראשיים מפרים את דרישות הארגון
 • (4) כל נושאי משרה ראשיים או חברי הנהלה בארגון הם מתחת לגיל 21 שנים
 • (5) בקשה מכילה מידע כוזב
 • (6) הקצין הראשי, בעל הרישיון, חבר הדירקטוריון, או חבר בעל אינטרס כספי או הצבעה של 5% ומעלה ברישיון, עוסק בהגשת כל החזרי מס או תשלום כל סכום המגיע למדינת אילינוי.

הובלת דרישות ואסורים לארגון

כל המובילים המורשים נדרשים;

 • (1) יש נהלים לניהול הארגון בתוספת מערכת לניטור מלאי
 • (2) העבר קנאביס או מוצרים חדורי קנאביס בלבד למרכז גידול, מתקן בדיקה, מגדל מלאכה, ארגון מחלק, ארגון אינפוזיה, או ככל שהאישור אחר מורשה.
 • (3) רשמו את כל הקנאביס שהועבר והניחו בכלי קנאביס בעת ההובלה
 • (4) דווח על אובדן או גניבה לרשויות תוך 24 שעות מהגילוי באמצעות הטלפון, באופן אישי או באמצעות כתיבה.
 • (5) הרחק את מי מתחת לגיל 21 מכלי רכב המובילים קנאביס

תעודת זיהוי סוכן הובלה

סוכני הסעות נדרשים להחזיק תעודות זיהוי סוכן כדי שיעבדו עבור כל ארגון הובלות באילינוי.

על כרטיס הזיהוי של הסוכן להכיל;

 • (i) שם הסוכן
 • (ii) תאריך ההנפקה והתוקף
 • (iii) מספר זהות אלפאנומרי ייחודי (צריך להכיל 10 ספרות)
 • (iv) תצלום של בעל הכרטיס
 • (v) שמו החוקי של ארגון הטרנספורנס שהוא מעסיק לסוכן

באשר לכרטיס, מחויבת המחלקה;

 • (1) קבע איזה מידע יש להשתמש באמצעות טופס הבקשה
 • (2) אמת את המידע בטופס בקשה ואשר או דחה בקשה 30 יום לאחר הגשתו
 • (3) הנפיק תעודות זהות של סוכן 15 יום לאחר האישור
 • (4) לאפשר שימוש אלקטרוני ואישור בהגשות

החוק מחייב סוכנים להשאיר את תעודת הזהות שלהם גלויה בעת רכושם של מפעל עסקי קנאביס. כמו כן הם נדרשים להחזיר את תעודות הזיהוי לארגון כאשר חוזה העבודה שלהם יפוג או יסתיים. אם הכרטיס אבד, על הסוכן להתייצב מייד במחלקת משטרת המדינה וכן במחלקת החקלאות.

הובלות בדיקות רקע בארגון

מדינת אילינוי דורשת לבצע בדיקות רקע על כל נושאי המשרה הראשיים, חברי ההנהלה וסוכני ארגון התחבורה לפני שהארגון יוכל להגיש את בקשתו לרישיון הראשון.
ההקרנה תתבצע באמצעות מחלקת משטרת המדינה. קצינים ראשיים פוטנציאליים, חברי דירקטוריון וסוכנים יידרשו למסור את טביעות האצבע שלהם לצורך הקרנה.
ארגונים יידרשו לשלם אגרת סינון היסטורית פלילית, אשר תשולם לקופת שירות משטרת המדינה.
חידוש רישיונות הובלה וכרטיסי זיהוי סוכן.
רישיונות הארגון המעביר ותעודות זיהוי סוכן יתחדשו מדי שנה עם תום התוקף. מחלקת החקלאות תעביר הודעות בכתב או אלקטרוניות על פקיעת תוקף, 90 יום לפני יום התפוגה.

הארגונים המובילים קנאביס באילינוי צריכים לצפות לקבל את התחדשותם 45 יום לאחר הגשת בקשת חידוש אם;

 • (1) הם משלמים דמי חידוש שלא ניתנים להחזר כספי בסך 10,000 דולר שהופקדו לקרן הרגולציה לקנאביס
 • (2) רישיון הארגון לא בוטל או הושעה בגין הפרת כללים כלשהם
 • (3) הארגון פעל לפי התוכניות שנקבעו במסגרת יישום או תיקונים שנערכו בתוכנית ואושרו על ידי משרד החקלאות.
 • (4) הארגון הגיש דוחות גיוון כנדרש על ידי המחלקה
ארגונים הסעה שלא מצליחים לחדש את רישיונותיהם לפני תאריכי התפוגה שלהם מפסיקים לבצע פעולות עד לחידוש היתרם. על כל החברות הממשיכות לפעול לאחר פקיעת הרישיונות שלהן קנסות.
סוכנים שתוקף תעודת הזהות שלהם פג צפויים גם הם לחדש אותם. אותם סוכנים שלא מצליחים לעמוד בהם לא יורשו לעבוד בשום ארגון המוביל קנאביס באילינוי. ואם כן, גם עליהם קנסות.
ארגונים או סוכנים שעובדים עבריין בהגשת החזרי מס או בתשלום כסף המגיעים למדינת אילינוי לא יחודש את הרישיונות שלהם.
אם ברצונך להשיג רישיון לעמותה המובילה קנאביס שלך או לסוכנים שלך, עליך להתקשר לעורך דין קנאביס לקבלת סיוע. 
עדכון ליטיגציה בנושא קנאביס באילינוי

עדכון ליטיגציה בנושא קנאביס באילינוי

   תהליך בקשת רישיון הקנאביס באילינוי היה הרבה דברים אבל מושלם. וכתוצאה מכך תביעות רבות והרבה אי שביעות רצון כללית. החלטנו לעדכן אותך בכל מה שקורה בתהליך לעומק, מדוע הוא שיחרר סופת אש של ...

ביטוח תעשיית קנאביס והמפ

ביטוח תעשיית קנאביס והמפ

כיסוי ביטוח ביטוח בענף קנאביס והמפ הוא הכרח עבור עסקים בכל ענף, קנאביס וקנבוס הם בהחלט לא יוצא מן הכלל. אך כמובן, הביטוח בענף הקנאביס מגיע עם טוויסט וסיבוכים רבים, שכן ...

תומאס הווארד

תומאס הווארד

עורך דין קנאביס

תומאס האוורד נמצא בעסקים כבר שנים והוא יכול לעזור לכם לנווט לעבר מים רווחיים יותר.

תומאס האוורד היה על הכדור וסיים דברים. קל לעבוד איתו, מתקשר טוב מאוד, והייתי ממליץ עליו בכל עת.

ר 'מרטינדייל

עקוב אחרינו בפייסבוק

עורך דין לתעשיית קנאביס הוא סטומארי אתר מעוצב עבור עסק הייעוץ והמשפט של טום הווארד במשרד עורכי הדין בסיס בטחונות.
האם אתה יכול לגדל קנאביס באריזונה

האם אתה יכול לגדל קנאביס באריזונה

  "האם אוכל לגדל מריחואנה באריזונה?" - שאלה על דעתם של רבים מהאריזונים. והתשובה תהיה תלויה בשאלה אם חוק אריזונה החכם והבטוח יעבור בנובמבר 2020. נכון להיום חוקי לגדל מריחואנה רפואית באריזונה, אך מכיוון שהשימוש במבוגרים ...

אתה יכול לגדל מריחואנה במישיגן

אתה יכול לגדל מריחואנה במישיגן

   "האם אוכל לגדל מריחואנה?" זו שאלה מאוד פופולרית בכל מדינה בארצות הברית, מישיגן היא בהחלט לא יוצאת מן הכלל. לפני שתתחיל לגדול בבית במדינה שלך, ודא שאתה יודע את התשובה. הישאר מציית לחוקי המדינה שלך, אחרת אתה עלול להסתכן בפלילים ...

חוקי קנאביס בוורמונט

חוקי קנאביס בוורמונט

ורמונט פשוט הצטרפה למדינות המסדירות את השימוש במבוגרים בחשיש עם העברת חוקים חדשים למריחואנה. למרות שההחזקה והשימוש במריחואנה לבילוי אושרו בשנת 2018, המחוקקים כרגע לא הצליחו לעבור שום מסגרת המסדירה את ...

זקוק לעורך דין לקנאביס לעסק שלך?

עורכי הדין שלנו בתחום הקנאביס הם גם בעלי עסקים. אנו יכולים לעזור לך לבנות את העסק שלך או לסייע בהגנתו מפני תקנות מכבידות מדי.

עורך דין בענף הקנאביס

316 SW וושינגטון סט. סוויטה 1A פאוריה,
IL 61602, ארה"ב
התקשרו אלינו 309-740-4033 || שלח לנו דוא"ל tom@collateralbase.com

עורך דין בענף הקנאביס

150 ש 'וואקר דרייב,
סוויטה 2400 שיקגו IL, 60606, ארה"ב
התקשר אלינו 312-741-1009 || שלח לנו דוא"ל tom@collateralbase.com

עורך דין בענף הקנאביס

316 SW וושינגטון סט. סוויטה 1A פאוריה,
IL 61602, ארה"ב
התקשרו אלינו 309-740-4033 || שלח לנו דוא"ל tom@collateralbase.com

עורך דין בענף הקנאביס

150 ש 'וואקר דרייב,
סוויטה 2400 שיקגו IL, 60606, ארה"ב
התקשר אלינו 312-741-1009 || שלח לנו דוא"ל tom@collateralbase.com
חדשות תעשיית הקנאביס

חדשות תעשיית הקנאביס

הירשם וקבל עדכונים על תעשיית הקנאביס. כולל תוכן בלעדי המשותף רק למנויים.

סיימת בהצלחה את המנויים!

שתף זאת